10 nơi trả lương cho lao động nước ngoài cao nhất thế giới


Theo khảo sát thường niên Expat Explorer mới công bố của HSBC, Thuỵ Sĩ và Mỹ là 2 nơi trả lương cho lao động nước ngoài cao nhất thế giới.

1. Thuỵ Sĩ
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 202.900 USD. Ảnh: Flickr

2. Mỹ
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 185.100 USD. Ảnh: NYCGO.

3. Hong Kong
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 178.700 USD . Ảnh: CNN.

4. Trung Quốc đại lục
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 172.700 USD . Ảnh: Alarmy.

5. Singapore
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 162.200 USD. Ảnh: TechinAsia.6. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 155.000 USD. Ảnh: Shutterstock.

7. Ấn Độ
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 131.800 USD. Ảnh: Shutterstock.

8. Indonesia
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 128.000 USD. Ảnh: Pinterest.

9. Nhật Bản
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 127.400 USD. Ảnh: Getty Images.

10. Australia
Lương trung bình năm của lao động nước ngoài: 125.800 USD. Ảnh: Alarmy.

Loading...
SHARE