Chính phủ Trump có kế hoạch khiến trở thành công dân Mỹ sẽ khó khăn hơn


Trong những tuần kế tiếp chính phủ Trump sẽ trình ra một đề nghị khiến những thường trú nhân hợp pháp muốn trở thành công dân Mỹ hay có thẻ xanh sẽ gặp khó khăn hơn.

Theo 4 nguồn tin biết chuyện cho NBC News hay thì nếu những người này được hưởng các loại trợ cấp xã hội, kể cả Obamacare, sẽ gặp nhiều trở ngại trên đường hợp thức hóa tình trạng cư ngụ ở Mỹ để trở thành công dân.

Hành động này của chính phủ sẽ không cần sự chấp thuận của Quốc Hội và nó là một phần của kế hoạch cố vấn hàng đầu Stephen Miller của TT Trump muốn hạn chế con số thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ muốn trở thành công dân Mỹ.

Theo nội dung một bản nháp của đề nghị này mà phóng viên NBC News được các nguồn tin mô tả lại cho biết, thì những người nào hay thân nhân của họ có sử dụng các chương trình như Obamacare, bảo hiểm y tế của trẻ em, tem phiếu thực phẩm và những phúc lợi xã hội khác có thể bị khó khăn khi muốn xin quốc tịch Hoa Kỳ.Các luật sư tranh đấu và những nhà nghiên cứu sức khỏe công cộng cho là đây sẽ là thách thức to lớn nhất cho hệ thống di dân hợp pháp từ nhiều thập niên qua và có thể ảnh hưởng đến hơn 20 triệu người di dân hợp pháp.

Photo Credit: NBC News

Đặc biệt những ai có thẻ xanh phải làm việc cực nhọc nhưng vẫn không đủ thu nhập để chu cấp cho thân nhân, như ông Louis Charles, một người gốc Haiti phải làm việc 80 giờ mỗi tuần tại một trung tâm dưỡng lão, nhưng vẫn phải nhờ phúc lợi xã hội cho người con gái tật nguyền của ông, sẽ gặp khó khăn.

Các nguồn tin cho hay một bản của kế hoạch này đã được gửi cho cơ quan Office of Management and Budget của Tòa Bạch Ốc.

SHARE