Người Mỹ cần 8-10 năm để mua được nhà ở các thành phố lớn


Theo báo cáo của Bank of America, người Mỹ với thu nhập trung bình 60.000 – 70.000 USD phải mất 8 – 10 năm mới mua được nhà ở các thành phố lớn nhất.10. Seattle, Washington
Giá nhà trung bình: 673.100 USD
Thu nhập trung bình: 86.822 USD
Thời gian: 7,75 năm
9. San Diego, California
Giá nhà trung bình: 600.300 USD
Thu nhập trung bình: 76.662 USD
Thời gian: 7,83 năm
8. Miami, Florida
Giá nhà trung bình: 322.100 USD
Thu nhập trung bình: 40.327 USD
Thời gian: 7,99 năm
7. Boston, Massachusetts
Giá nhà trung bình: 540.600 USD
Thu nhập trung bình: 66.758 USD
Thời gian: 8,10 năm
6. San Jose, California
Giá nhà trung bình: 854.700 USD
Thu nhập trung bình: 104.675 USD
Thời gian: 8,17 năm
5. Long Beach, California
Giá nhà trung bình: 557.700 USD
Thu nhập trung bình: 60.557 USD
Thời gian: 9,21 năm
4. Oakland, California
Giá nhà trung bình: 686.700 USD
Thu nhập trung bình: 70.577 USD
Thời gian: 9,73 năm
3. San Francisco, California
Giá nhà trung bình: 1.104.100 USD
Thu nhập trung bình: 110.816 USD
Thời gian: 9,96 năm
2. New York City, New York
Giá nhà trung bình: 609.500 USD
Thu nhập trung bình: 60.879 USD
Thời gian: 10,01 năm
1. Los Angeles, California
Giá nhà trung bình: 647.000 USD
Thu nhập trung bình: 60.197 USD
Thời gian: 10,75 năm
Loading...
SHARE